GWI: Obliba chytrých hodinek a náramků roste, už nejsou jen záležitostí mladých

Češi stále častěji využívají tzv. wearables technologii. Který z produktů je mezi nimi nejoblíbenější? Podívejte se, co o postojích českých spotřebitelů říkají data ze studie GWI.


Největší světová výzkumná platforma GWI mapuje díky spolupráci s komunikační skupinou Publicis Groupe od letošního roku nově spotřebitelské chování i v České republice. Kontinuální spotřebitelský průzkum přináší marketérům na čtvrtletní bázi unikátní data o české internetové populaci a my vám z něj každý měsíc nabízíme pohled na jednu konkrétní oblast. Tentokrát se zaměříme na tzv. "wearables", tedy chytrá zařízení, které lidé nosí na svém těle - nejčastěji jde o chytré hodinky a náramky.

Nositelná elekronika neboli „wearables“ si získává u Čechů stále větší oblibu. Jak totiž ukazují data z GWI, chytré hodinky vlastní téměř třetina českých spotřebitelů a chytré náramky pak 20 % z dotazovaných. U obou dvou typů produktů platí, že nejčastěji si je pořizují mladí lidé ve věkové skupině od 16 do 30 let. Konkrétně u náramků je to čtvrtina respondentů a u chytrých hodinek dokonce 36 % z nich. U nejstarší věkové kategorie (46 – 64 let) pak hodinky vlastní 23 % dotazovaných spotřebitelů a náramek 14 %.

Co se týká sociodemografických ukazatelů, tak srovnání odpovědí ukazuje, že chytré náramky si častěji pořizují ženy (21 %) než muži (19 %). U hodinek je pak procento nákupů vyrovnané. Ze získaných dat zároveň vyplývá, že v momentě, kdy už se Češi pro investici rozhodnou, nebojí se připlatit a pořídit si spíše chytré hodinky, jejichž pořizovací cena je významně vyšší než u chytrých náramků. 

Výzkum GWI se zaměřil také na to, jak v posledních třech až šesti měsících Češi wearables technologie nakupovali. Data ukazují, že alespoň jedno ze dvou zařízení si pořídilo 12 % respondentů a častěji to byli muži (14 %) než ženy (11 %). Dominantní skupinou při nakupování byli opět mladí lidé do 30 let (16 %) a naopak méně do pořízení jednoho z produktů investovali lidé do 45 let (12 %). Rozdíly mezi věkovými skupinami však nejsou tak skokové, jako při srovnání spotřebitelů, kteří již zařízení vlastní. To potvrzuje trend, že si v poslední době chytré hodinky či náramky začínají stále více pořizovat i lidé středního a vyššího věku. 

Chytré hodinky využívají lidé hlavně při tenisu

Zajímavé informace přinesl průzkum také v otázce sportů, kterým se spotřebitelé s chytrými hodinkami nebo náramky nejčastěji věnují. Data ukazují, že elektroniku si pořizují hlavně tenisté. Ze všech lidí, kteří uvedli, že hrají tenis, jich totiž 41 % vlastní chytré hodinky (chytré náramky 24 %). Dále je velké zastoupení majitelů wearables zařízení mezi lidmi, kteří vykonávají zimní sporty, jako je lyžování nebo snowboarding (38 % hodinky, 22 % náramky), a mezi těmi, kteří se věnují skupinovým cvičením typu jóga, spinnig či pilates (38 % hodinky, 24 % náramky). Na opačném konci žebříčku se pak umístilo plavání, kdy z aktivních plavců používá chytré hodinky 31 % respondentů a chytré náramky 22 %.

S jednotlivými sporty, které majitelé chytrých hodinek a náramků provozují, se pojí i používání fitness a zdravotnických aplikací, které měří nejrůznější sportovní metriky, výkony a ukazují zdravotní data. Zajímalo nás tedy, jak lidé tyto aplikace využívali v posledním týdnu před dotazováním. Alespoň jednou pak některou z fitness/zdravotních aplikací použilo 17 % respondentů. Výrazně více pak tyto aplikace využívaly ženy (21 %) oproti mužům (14 %), a dále pak mladí lidé do 30 let (24 %).

Třetině Čechů nevadí, že aplikace sledují jejich denní aktivitu

Na závěr jsme se podívali na jedno širší téma a sice, jaké postoje čeští spotřebitelé zaujímají k technologiím obecně. Data GWI ukazují, že 30 % spotřebitelů nevadí, že aplikace sledují jejich denní aktivitu, jako je chůze, spánek apod. Zajímavé porovnání přináší také údaje ohledně sledování technologických trendů. To deklaruje 23 % Čechů. Pokud jde ale o samotnou koupi nově uvedené technologické novinky, tu následně provede pouze 7 % dotázaných. A i přesto, že si lidé pořizují chytré wearables technologie stále častěji kvůli tomu, aby měli kontrolu nad svým zdravím, tak pocit, že jejich zdraví bude opravu lepší, má ve finále pouze 14 % z nich.