Nový reklamní formát reaguje na oblibu obrázkového vyhledávání

Inzerenti nyní mohou uživatele na Googlu zasáhnout produktovou reklamou i ve vyhledávání obrázků.


Uživatelé na Googlu využívají místo klasického textového vyhledávání čím dál častěji možnost vyhledávání pomocí obrázků. Obrázkovými výsledky vyhledávání se pak inspirují i při nákupu. Podle různých studií slouží vyhledávání obrázků jako jeden z prvních touchpointů v nákupní cestě. Google tak v prvním čtvrtletí tohoto roku přišel s logickou reakcí: spustil produktové kampaně v sekci obrázků.


Prostřednictvím kampaní v sekci vyhledávání obrázků mohou nyní inzerenti na Googlu zasáhnout potencionální zákazníky už ve fázi hledání inspirace. Od Googlu je to další krok pro rozšiřování jejich inventory.

Reklamy více splývají s obsahem vyhledávání

Produktové kampaně v sekci vyhledávání obrázků

Formát reklamy je velmi podobný nákupním reklamám v klasickém vyhledávání. Inzeráty v sekci vyhledávání obrázků však mají výrazněji zobrazenou cenu a název inzerenta není v zelené barvě jako v klasickém vyhledávání. Reklamy tak opět o něco více splývají s ostatními obrázky, díky čemuž není produktová kampaň na první pohled tolik rušivá. Na jednu stránku vyhledávání se v obrázcích navíc vejde víc než dvojnásobný počet inzerentů oproti klasickému vyhledávání.


Nový formát je vhodný pro všechny inzerenty, kteří využívají stávající kampaňové formáty Google Shopping a kteří nabízejí produkty v e-shopech. Dá se očekávat zvýšený počet prokliků a rychlejší vyčerpání denních budgetů. Inzerenti se ale ve svých statistikách zatím nedozví, kolik prokliků přinesla právě reklama z obrázků. I u kampaní v sekci obrázků platí, že produkt by měl obsahovat kvalitní fotografii nebo obrázek a všechny potřebné atributy, které Google vyžaduje, tedy název s popiskem, cenu, ID, kategorii, značku a informaci o dostupnosti.