ANALÝZA: změna cookie lišty může firmám vrátit 40 % ztracených dat

Kvůli cookie lištám přicházejí firmy o data desítek procent návštěvníků svých webů. Rozsah ztráty se ale zásadně liší podle typu konkrétní lišty.


Měření dat z webů je nedílnou součástí každé dobré digitální kampaně. Umožňuje nám sledovat návštěvnost v čase, vytvářet publika pro remarketing, vyhodnocovat návratnost investic jednotlivých kampaní a v návaznosti na to je potom optimalizovat. 


Tato po roky spolehlivě fungující disciplína však dostala začátkem letošního roku s novelou zákona o elektronické komunikaci těžkou ránu. Díky novým pravidlům pro sběr cookies, která novela přinesla, nám z webové analytiky skokově vypadla data o desítkách procent uživatelů. Může za to zdánlivě drobná změna ve fungování cookies lišty (banneru).


Zatímco dříve bylo možné s cookie bannery pracovat v tzv. opt-out režimu (měřit automaticky všechny uživatele a jen jim poskytnout možnost udělit s měřením nesouhlas), díky zmíněné novele jsme museli přejít na tzv. opt-in model. U něj je ke shromažďování cookies nutný vyslovený
a informovaný souhlas uživatele, bez kterého není možné ukládat jiné než technické cookies. Tato zásadní změna obrátila ke cookie bannerům pozornost celé marketingové komunity. I když určitou ztrátu dat způsobí správně nastavený cookie banner vždy, jeho konkrétní podobou můžeme míru této ztráty výrazně ovlivnit. 


Není banner jako banner

Nová legislativa konkrétní podobu banneru neuvádí a firmám tak ponechává určitý prostor, jak jeho formu uchopit. Výsledkem je, že se cookie bannery na jednotlivých webech výrazně liší.


Jednou z variant je držet se zcela striktně nové legislativy a vložit na spodní okraj webu decentní lištu se dvěma tlačítky stejné velikosti a barvy (Obr.1). Prvním pro souhlas a druhým pro nesouhlas s měřením. Opačnou možností, která je naopak spíše na hraně legislativy, je umístit na web tzv. pop-up banner. Ten se uživateli zobrazí uprostřed stránky ve formě okna. Obsahuje tlačítko pro souhlas s měřením, ale namísto nesouhlasu jen tlačítko pro nastavení cookies (Obr.2). Teprve přes něj je pak možné vyjádřit ve druhé vrstvě s měřením nesouhlas. Mezi těmito dvěma krajními variantami pak existují další typy bannerů, které jednotlivé funkce kombinují.